• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Conflicten en opgaven waarin voor mensen essentiële waarden en overtuigingen op het spel staan, zijn vaak taai, explosief en moeilijk oplosbaar. Om in zulke situaties tot een stabiele en rechtvaardige oplossing te komen is een zogenaamde Transformatieve Dialoog nodig. Wat houdt dat precies in en hoe kun je zorgen dat deze tot stand komt?

(Klik hier om een pdf van 'De stappen van de Transformatieve Dialoog' te downloaden)

 

Wat is transformatie?

Transformatie houdt in dat iemand zich bewust wordt van (beperkende) aannames over zichzelf, anderen en de wereld van waaruit iemand leeft, en deze aannames vervangt door nieuwe, meer verbindende aannames (en daarnaar handelt). Zulke aannames betreffen fundamentele waarden en overtuigingen die horen bij wie iemand is. Het vervangen van zulke aannames leidt voor dat deel dus tot een ander zelf-begrip, ofwel een transformatie van een stukje identiteit. Klik hier voor een voorbeeld ter illustratie.

Om hardnekkige opgaven of conflicten effectief aan te pakken waarin er voor partijen essentiële waarden of overtuigingen op het spel is een transformatief proces nodig. Dat hoeft niet aan het toeval over gelaten te worden. Het is mogelijk op transparante wijze een proces te organiseren waarin partijen bekrachtigd worden op een nieuwe manier te luisteren en op zichzelf te reflecteren: een transformatieve dialoog.

 

De Transformatieve Dialoog in stappen

Een Transformatieve Dialoog kan in vogelvlucht als volgt worden verbeeld:

Hierin zijn de volgende stappen onderdeel van de Transformatieve Dialoog (klik op een stap voor toelichting):

Stappen in een Transformatieve Dialoog

Stap 1: Commitment aan oplossing

Stap 2: Elkaar begrijpen: fusie van horizonnen

Stap 3: Voelen van de impact en verkennen van alternatieven van zichzelf

Stap 4: Afstemmen: interne en externe consistentie

Stap 5: Identificatie als nieuw alternatief van zichzelf: transformatie

Voor een stabiel en rechtvaardig transformatief proces zijn deze 5 stappen als ingrediënten nodig. Ze kunnen op verschillende manieren in de praktijk vorm krijgen. Elke situatie vraagt zijn eigen aanpak. Soms kan het nodig zijn een stap opnieuw te zetten (op een volgend niveau van diepgang of simpelweg omdat partijen weer teruggegleden zijn in oude denkpatronen). Er zijn verschillende methoden en werkvormen waarin al veel ervaring is opgedaan om verschillende stappen in te vullen.

 

Meer informatie

Advies over jouw opgave

Wil je van gedachten wisselen over de aanpak van jouw opgave, neem dan hier contact op.