• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Veel maatschappelijke opgaven zijn hardnekkig. Effectieve aanpakken komen moeizaam tot stand of duren lang. In het oog springen opgaven die tot ongenoegen en onvrede leiden, zoals zichtbaar wordt in klimaatprotesten, boerenprotesten en demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Het is echter ook waardevol om de hardnekkigheid te begrijpen bij uiteenlopende, nog niet expliciet geëscaleerde opgaven.

 

Een Transformatieve Dialoog is nodig

In meer of mindere mate raken maatschappelijke opgaven al gauw aan fundamentele waarden en de verschillen daarin. In zulke gevallen zijn argumentatie en onderhandeling onvoldoende om tot een effectieve aanpak te komen. In zulke gevallen is transformatie nodig, en omdat een effectieve aanpak alleen in partnerschap kan plaatsvinden moet dat in dialoog plaatsvinden, ofwel een Transformatieve Dialoog.

Lees meer over:

 

De theorie van de Transformatieve Dialoog

Lees hier meer over hoe hardnekkige opgaven begrepen en opgelost kunnen worden.

 

De praktijk van de Transformatieve Dialoog

Lees hier hoe de Transformatieve Dialoog in de praktijk vorm kan krijgen

 

Ervaring in praktijkcases

Lees meer over praktische ervaringen en inzichten bij:

 

Vragen of meedenken?

Wil je van gedachten wisselen over de aanpak van opgave in jouw situatie, neem dan hier contact op.