• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Veel maatschappelijke opgaven zijn hardnekkig. Effectieve aanpakken komen moeizaam tot stand of duren lang. In het oog springen opgaven die tot ongenoegen en onvrede leiden, zoals zichtbaar wordt in klimaatprotesten, boerenprotesten en demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Het is echter ook waardevol om de hardnekkigheid te begrijpen bij uiteenlopende, nog niet expliciet geëscaleerde opgaven, zoals actuele maatschappelijke transities op het gebied van energie, grondstoffen, participatie et cetera.

 

Een Transformatieve Dialoog is nodig

Complexe maatschappelijke opgaven zijn hardnekkig omdat ze raken aan fundamentele waarden en overtuigingen. Er staat voor mensen iets op het spel dat essentieel voor hen is, ookal kunnen ze niet altijd direct onder woorden brengen waar het om gaat. In zulke gevallen zijn argumentatie en onderhandeling onvoldoende om tot een effectieve aanpak te komen. Om tot een oplossing of effectieve aanpak te komen is een vorm van 'transformatie' nodig, en omdat een effectieve aanpak alleen in partnerschap kan plaatsvinden moet dat in dialoog plaatsvinden, ofwel een Transformatieve Dialoog.

Lees meer over:

Wat is een Transformatieve Dialoog?

  • Lees hier meer over wat een transformatieve aanpak behelst, waarom het nodig is en hoe je dat kunt organiseren. 

 

De theorie van de Transformatieve Dialoog

  • Lees hier meer over hoe hardnekkige opgaven begrepen en opgelost kunnen worden.

 

De praktijk van de Transformatieve Dialoog

  • Lees hier hoe de Transformatieve Dialoog in de praktijk vorm kan krijgen

 

Publicaties over de Transformatieve Dialoog

 

Het promotie-onderzoek zelf:

 

In de media

  • Naar aanleiding van recente protesten van klimaatactivisten en boeren ben ik op NPO1 radio geïnterviewd (beluister het interview).

 

Ervaring in praktijkcases

Lees meer over praktische ervaringen en inzichten bij:

 

Vragen of meedenken?

Wil je van gedachten wisselen over de aanpak van jouw opgave, neem dan hier contact op.