• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Heeft u versterking nodig bij een complexe, strategische opgave? Vanuit Vide Advies zorgt Florian Bekkers als interim-programmamanager, procesmanager, kwartiermaker of teamlid voor een succesvolle aanpak.

Resultaat en klanttevredenheid gegarandeerd!

Voorbeelden van recente opdrachten:

Kwartiermaker Aanpak Piekbelasting, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  • Leiding geven aan de opbouw van een grote programmadirectie en een effectieve uitvoeringsstrategie voor de Aanpak Piekbelasting. Het doel van de Aanpak Piekbelasting is om de stikstofbelasting te verminderen ten behoeve van natuur en economische en maatschappelijke ontwikkeling.

 

Regievoerder organisatiebrede ontwikkeling, Provincie Gelderland

  • Regie voeren over de samenhangende ontwikkeling van de organisatie gericht op integraal en in partnerschap met de buitenwereld werken.

 

Kwartiermaker Stedelijk strategisch team, Gemeente Amsterdam 

  • Leiding geven aan de ontwikkeling van versterking van het strategisch vermogen op stedelijk niveau en een stedelijk strategisch team dat met interne en externe strategische netwerken samenwerkt. 

 

Procesmanager Gezamenlijke Investeringsagenda kabinetsformatie 2017, VNG, IPO en UvW

  • Leiden van de ambtelijke samenwerking en het ondersteunen van het bestuurlijke samenwerkingsproces om tot een gezamenlijk aanbod aan het nieuwe kabinet te komen. Lees hier meer. 

 

Programmamanager Ruimtelijk-economische ontwikkelagenda, Netwerkstad Twente en Provincie Overijssel 

  • Leiden van de ambtelijke samenwerking ten behoeve van het bestuurlijke samenwerkingsproces van 5 colleges van B&W en gedeputeerde staten. Lees hier meer over de ontwikkelagenda Twente.

 

Programmamanager Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • Als plv. directeur Nationale Ruimtelijke Ordening leidinggeven aan de interdepartementale samenwerking en samenwerking met stakeholders in de totstandkoming van een integrale rijksstructuurvisie en bijbehorende wetgeving. Lees hier meer over de rijksstructuurvisie. 

 

Klik hier voor eerdere opdrachten.

 

Contact

Vide Advies gaat graag met u in gesprek om samen te bepalen met welke ondersteuning u in uw specifieke situatie gebaat bent. Klik hier om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.