• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Eenmaal op het punt van interne en externe consistentie aangekomen is de laatste stap voor de hand liggend. De nieuwe commitments worden volledig omarmd als deel van iemands identiteit.

Figuur 8: Transformatie: identificeren als een nieuw alternatief van zichzelf

 

Een nieuwe identiteit

De nieuwe identiteit leeft voor de persoon als een verfijndere of authentiekere versie van zichzelf. Uitkomsten zouden kunnen zijn: de verstokte vleeseter is vegetariër, en ervaart dit als authentiek voor hem, de voorstander van Zwarte Piet omarmt de roetveegpiet en is dankbaar dat zijn dierbare traditie niet langer grievend is voor anderen. Het conflict blijkt dan niet zozeer een probleem, maar een aanleiding voor een bewustwordingsproces over de eigen drijfveren en commitments. Het conflict blijkt een kans voor persoonlijke groei. In sommige werkvormen en methoden wordt deze stap bijvoorbeeld expliciet uitgesproken en met anderen gedeeld, zodat anderen de getransformeerde persoon ook zo zullen zien. Mensen spreken dan uit welk alternatief van zichzelf ze omarmen of collectief wordt het commitment aan een toekomstscenario uitgesproken. Dit is belangrijk voor het borgen van het resultaat.

 

Borgen van transformatie in een brede gemeenschap

In situaties waarin niet alle leden van conflictpartijen tegelijkertijd participeren in het dialoogproces is het bovendien belangrijk met anderen de doorgemaakte transformatie te delen. Dit is om te beginnen belangrijk om een transformatie van identiteit vast te kunnen houden. Onder druk van de eigen achterban kunnen mensen gemakkelijk weer terugglijden in oude denkpatronen. Daarnaast is het nodig om een stabiele oplossing op samenlevingsniveau te realiseren. Lees hier meer over wat nodig is om op samenlevingsniveau effect te hebben.

In figuur 8 is de identificatie als een nieuw alternatief van zichzelf schematisch weergegeven door het lijntje om de nieuwe set commitments te laten vervallen en tenslotte de weergave als netwerk van commitments weer te vervangen door de buitenkant van een duidelijk zichtbaar (en kleurrijk) persoon.

(Klik hier om een pdf van 'De stappen van de Transformatieve Dialoog' te downloaden)

 

Advies over jouw opgave

Wil je van gedachten wisselen over de aanpak van jouw opgave, neem dan hier contact op.