• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een voorbeeld: een kind met gedragsproblemen roept iets op bij andere mensen. Mensen die het kind al vaker hebben meegemaakt zullen onbewust anticiperen op dat gedrag, dat wil zeggen: problemen verwachten. Bovendien zullen mensen iets voelen bij dat gedrag en in veel gevallen er ook een negatief oordeel over hebben (al dan niet onbewust). Het kind met gedragsproblemen ontmoet een omgeving die al problematisch gedrag verwacht en dat ook nog eens afwijst. Heeft zo’n kind veel ruimte om ander gedrag te ontwikkelen? Nee!

De kunst van transformatie houdt in zo’n geval in dat mensen zich bewust zijn van hun verwachtingen en oordelen ten aanzien van het kind, deze loslaten en actief een aanname creëren die verbindend en bekrachtigend is (bijvoorbeeld: dit kind heeft ergens zorg en aandacht voor nodig). In dit getransformeerde contact wordt het mogelijk daadwerkelijk andere waarnemingen te doen en anders te reageren op het kind. Op enig moment kan deze nieuwe ruimte voor het kind ook mogelijk maken ander gedrag te vertonen et cetera. De interactie is getransformeerd.

Mensen ervaren vaak weerstand bij zo’n transformatie. De aannames leven niet als aanname, maar zijn voor hen realiteit. Een transformatie is een actieve en krachtige interventie die een automatisch en beperkend patroon doorbreekt en daarmee nieuwe mogelijkheden opent. Een transformatief moment heeft als effect dat iets wat een seconde eerder onmogelijk en onbestaanbaar was, mogelijk blijkt te zijn. Dit effect kan in ieder menselijk conflict of uitdaging plaatsvinden.

 

Advies over jouw opgave

Wil je van gedachten wisselen over de aanpak van jouw opgave, neem dan hier contact op.