• darkblurbg

De diensten van Vide Advies worden geleverd door Florian Bekkers. Waar nodig wordt aanvullende expertise van partners benut.

Florian Bekkers (1973) is een adviseur die gedreven wordt door een ambitie en passie om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. Hij heeft brede ervaring als lijn- en programmamanager bij de rijks- en provinciale overheid en als adviseur bij uiteenlopende overheden en maatschappelijke organisaties. Hij is een verbindende allrounder, die snel tot de kern doordringt, scherp en helder luistert, vragen stelt die tot nieuwe openingen leiden en in samenwerking baanbrekende oplossingen geaccepteerd krijgt.

“Hoe je naar anderen luistert, bepaalt je effectiviteit. En hoe je bent, bepaalt hoe je luistert.” 

Meer over Florians visie op en inzichten in effectiviteit, verandering en ontwikkeling kunt u vinden in Videpedia, kennisportal voor de aanpak van maatschappelijke opgaven en in zijn boek Effectief project- en programmamanagement - Handboek voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Op 21 april 2023 promoveerde hij in de filosofie aan de Universiteit Utrecht met de dissertatie De Transformatieve Dialoog - Over het oplossen van identiteitsgerelateerde morele conflicten.

Meer informatie over Florians ervaring en expertise vind je in dit curriculum vitae, in dit overzicht van recente interim-opdrachten en in dit overzicht van publicaties

 

De naam ‘vide’?

Om verschillende partners met uiteenlopende belangen gecommitteerd te krijgen aan een succesvolle (nieuwe) aanpak voor een maatschappelijke opgave, is het cruciaal dat ieders bijdrage, visie en belang ruimte krijgt. Zodra het gesprek wordt gedomineerd door één mening, zal het commitment van anderen afnemen. Het samenwerkingsproces heeft dus ruimte nodig. En waarmee is ruimte gevuld? Precies: niets! ‘Vide’ is Latijn voor ‘leeg’, en voor de gebiedende wijs ‘zie’. Vide Advies helpt u om te zien hoe u de ruimte kunt creëren die nodig is om uw doel te realiseren.

 

Contact

Vide Advies gaat graag met u in gesprek om samen te bepalen met welke ondersteuning u in uw specifieke situatie gebaat bent. Klik hier om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.