• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Jouw overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld bepalen hoe deze voor jou verschijnen. Als jij een bepaald oordeel over iemand hebt, dan heeft deze weinig kans dat (eventueel) ander gedrag jou opvalt. Je hebt als het ware een filter en alleen dat wat al past bij jouw denkwereld komt erdoor. Transformatie houdt in dat jij je bewust wordt van jouw beperkende aannames en actief nieuwe, meer verbindende creëert waardoor jij in partnerschap met anderen complexe opgaven effectief kunt aanpakken. Leiderschap is het vermogen toekomsten mogelijk te maken die niet vanzelf gebeuren. Transformatie zie ik als basis voor leiderschap. Het is de toegang tot zijn, tot creërend luisteren en spreken, tot regievoering.

 

Een wonder, geen mysterie

Transformatie is de kern van persoonlijk leiderschap. Jouw blinde vlekken zien is confronterend, maar ook ontroerend en inspirerend. Het opent mogelijkheden die daarvoor ondenkbaar waren. Worstelingen van jaren kunnen in een flits van een seconde opgehelderd zijn. Een transformatief resultaat vasthouden betekent overigens wel training en discipline. Immers, oude denkpatronen zijn halsstarrig en zullen aanleidingen vinden om zich weer naar de voorgrond te dringen. Wat transformatie mogelijkn maakt, kan ervaren worden als een wonder. Het moge een wonder zijn, het is geen mysterie. 

 

Niet af te dwingen, maar wel te organiseren

Juist omdat een transformatie gaat over diepgewortelde waarden en overtuigingen valt het niet af te dwingen. Een transformatief proces kan alleen maar plaatsvinden als de autonomie van betrokkenen gewarborgd is. Als dat niet het geval is, is er geen sprake van transformatie, maar van manipulatie. Die grens kan dun zijn. Transformatie is weliswaar niet af te dwingen, het is wel mogelijk een proces te ontwikkelen en werkvormen toe te passen waarin het voor mensen, ook als zij in conflict met elkaar zijn, ondersteund worden de kracht en het leiderschap te ontwikkelen tot een transformatie van diepgewortelde aannames. 

 

Meer informatie

 

Meedenken

Wil je dat ik een keer meedenk over wat transformatie voor jouw leiderschap in jouw opgave kan betekenen, neem dan hier contact op, dan denk ik met je mee.