• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Leiderschap is voor Vide Advies het vermogen om jezelf over te geven aan het realiseren van een maatschappelijk doel. Leiderschap zorgt ervoor dat een andere toekomst mogelijk wordt dan mogelijk zou zijn geweest zonder dat leiderschap. Dit betekent dat je in staat bent je persoonlijke automatische reacties te doorzien. Als je automatische reacties het realiseren van een doel belemmeren, dan creëer je bewust een constructieve manier van zijn of handelen. Je kunt hier meer te weten komen over:

 

Leiderschap: hoe het er echt uit kan zien

 • Lees hier meer over hoe leiderschap er in de twijfelachtige modder van echte situaties uit kan zien en hoe jij leiderschap in de praktijk kunt brengen. 

 

Transformatie: de toegang tot leiderschap

 • Lees hier meer over wat transformatie is, hoe het de toegang tot leiderschap is en hoe je het tot stand kan komen.

 

Zijn: hoe je bent, maakt het verschil

 • Lees hier meer over hoe je zodanig kunt zijn dat je je doelen bereikt. 

 

Creërend luisteren en spreken

 • Lees hier meer over hoe je zo kunt luisteren en spreken dat je gezamenlijk commitment en partnerschap tot stand kunt brengen in situaties waar dit er niet vanzelf is. 

 

Partnerschap en samenwerking

 • Lees hier meer over hoe je partnerschap kunt creëren om gezamenlijk maatschappelijke doelen te realiseren.  

 

Regievoering

 •  Lees hier meer over wat regievoering is en hoe je dat effectief kunt doen. 

 

Opdrachtgeverschap

 • Lees hier meer over hoe opdrachtgever en opdrachtnemer tot een effectief en productief samenspel kunnen komen. 

 

Hardnekkige conflicten oplossen

 • Lees hier meer over hoe je conflicten die dieper gaan dan een verschil van mening of belang kunt oplossen.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over hoe je maatschappelijke opgaven effectief aanpakt, dan is het boek Effectief project- en programmamanagement iets voor jou. Naast een gedegen aanpak bevat het boek veel praktijkinzichten en meer voorbeelden.