• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Om een effectieve strategie te ontwikkelen om maatschappelijke doelen te realiseren is het behulpzaam kennis te nemen van de volgende inzichten:

Doelen realiseren door partnerschap

Maatschappelijke doelen realiseren vereist altijd de inzet van meerdere partners.

 • Lees hier meer over een aanpak in fases.
 • Lees hier hoe kun je kunt omgaan met doelen die jouw directe invloed overstijgen.
 • Lees hier hoe je effectieve partnerrelaties kunt creëren.
 • Lees hier hoe je vitale coalities van meerdere partners op kunt bouwen.

 

Beleidstheorie: doelen en inspanningen

Om tot een onderbouwde aanpak te komen en effectief te kunnen bijsturen kun je niet zonder een beleidstheorie.

 • Lees hier over het belang van het denken in alternatieven.
 • Lees hier wat een beleidstheorie is en hoe je er baat bij hebt.
 • Lees hier over een doelenboom en een doelen-inspanningen-middelen netwerk.
 • Lees hier over de instrumenten en inspanningen waarmee je doelen kunt realiseren.

 

Monitoring en bijsturing

Op basis van een beleidstheorie met heldere doelen en een veronderstelde samenhang van doelen en inspanningen kan monitoring gestart worden en vervolgens effectief bijgestuurd worden.

 • Hier volgt binnenkort een publicatie over het organiseren van een effectieve beleidscyclus.
 • Hier volgt binnenkort een publicatie over monitoring.

 

Vragen of meedenken?

Wil je van gedachten wisselen over het realiseren van maatschappelijke doelen in jouw situatie of heb je zelf een inzicht of idee dat je wilt delen, klik dan hier.