• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Om doelen te realiseren zijn acties nodig. Acties worden ook vaak inspanningen genoemd, en bestaan uit de inzet van een van de volgende instrumenten:

 

Regels

Regels kunnen vastgelegd worden in wetten of allerhande verordeningen. Maatschappelijke effect komt tot stand door compliance (vrijwillig volgen van regels), toezicht en handhaving. Lees meer over:

 

Bestuurlijke (prestatie-)afspraken

Bij bestuurlijke (prestatie-)afspraken maken verschillende organisaties onderling gecommitteerde afspraken. Dit kan in de vorm van een convenant of een overeenkomst, waarbij ook consequenties verbonden zijn aan het niet nakomen ervan.

 

Financieel instrumentarium

De inzet van financiële middelen kan een belangrijke bijdrage zijn aan het realiseren van doelen. Dit kan op uiteenlopende manieren, bijvoorbeeld door subsidies, investeringen, revolving fondsen et cetera.

 

Kennis verwerven en delen

Het verwerven en delen van kennis leidt ertoe dat verschillende partners, waaronder burgers en ondernemingen, uit eigen inzicht acties kunnen nemen die bijdragen aan het doel. Lees hier meer over:

 

Meedenkgesprek?

Wil jij van gedachten wisselen over effectieve inspanningen en instrumenten voor jouw opgave, neem dan contact met ons op.