• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Als alle inspanningen gekoppeld zijn aan (sub-)doelen, dan ontstaat een zogenaamd Doelen-Inspanningen Netwerk ofwel DIN (zie § 3.2 van Effectief project- en programmamanagement). Zo'n schematische weergave kan worden uitgebreid door aan elke inspanning toe te voegen welke personele, financiële (en ruimtelijke) middelen nodig zijn voor de uitvoering van betreffende inspanning. Bij complexe inspanningen kan daarvoor eerst nadere uitwerking in een apart projectplan nodig zijn. Door de middelen toe te voegen ontstaat een Doelen-Inspanningen-Middelen netwerk, ofwel een DIM.

Een voorbeeld: 

 

 

Intern en extern gebruik

Net als bij een DIN geldt dat zulke schema's zeker bij grote programma's alleen in deze vorm inzichtelijk zijn voor het project- of programmateam. Voor extern gebruik is een goede vormgeving noodzakelijk, waarbij het ook nodig kan zijn het schema op te splitsen naar verschillende subdoelen. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!