• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Voor een succesvolle aanpak van maatschappelijke projecten programma's is een ontwikkelbenadering het meest kansrijk. De ontwikkelbenadering kenmerkt zich door aandacht voor een gedeeld commitment aan een gezamenlijke visie en uitvoering. Lees hier meer over de ontwikkelbenadering. De levenscyclus van maatschappelijke projecten en programma's kunnen we in 4 hoofdfasen indelen:

 

Deze fases kunnen als volgt schematisch weergegeven worden:

 

 

Het boek Effectief project- en programmamanagement geeft een stappenplan voor een effectieve aanpak van elk van deze verschillende hoofdfases. Onderstaande tabel geeft dit stappenplan in hoofdlijn weer, waarbij de nummers verwijzen naar hoofdstukken en paragrafen in het boek:

 

Hoofdstuk 2:

Initiatief

Hoofdstuk 3:

Opbouw

Hoofdstuk 4:

Uitvoering        

Hoofdstuk 5:

Afronding

Zij

2.1  Nemen van een initiatief

3.1  Richting en randvoorwaarden

4.1  Go: het eerste moment van bijsturing

5.1  Aanleidingen voor afronding   

Ik

2.2  Verdiepende vragen

3.2  Doelen en inspanningen

4.2  In actie gaan

5.2  Doelen bij afronding

Wij

2.3  Verkennen van samenwerkingspartners

3.3  Organisatie van de samenwerking

4.3  Samen werken

5.3  Afbouwen van de samenwerking

Het

2.4  Het initiatiefvoorstel

3.4  Middelen

4.4  De bijsturingscyclus

5.4  De formele beëindiging

In het werkboek op deze site kun je voor al deze stappen extra voorbeelden, hulpmiddelen, handleidingen en formats bekijken en downloaden. Wil je meer lezen over het realiseren van doelen klik dan hier.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over hoe je maatschappelijke opgaven effectief aanpakt, dan is het boek Effectief project- en programmamanagement iets voor jou. Naast een gedegen aanpak bevat het boek veel praktijkinzichten en meer voorbeelden.