• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Na verdieping op inhoudelijke aspecten van de opgave en het verkennen van de bereidheid tot samenwerking van potentiële partners, kunnen er verschillende opties worden onderscheiden (zie hoofdstuk 2 in het boek Effectief project- en programmamanagement). Meer over wat strategievorming inhoudt, lees je hier

 

Twee dimensies van een strategische optie

Een strategische optie heeft twee dimensies:

  • Inhoudelijke visie: welke visie, welk doel en/of welk resultaat willen we met het project of programma realiseren?
  • Samenwerkingsvisie/sturingsfilosofie: met wie willen we op welke wijze partnerschap organiseren?

In onderstaande tabel zijn de verschillende mogelijke strategische opties schematisch weergegeven. In deze tabel staan A en B voor twee mogelijke inhoudelijke visies en X en Y voor twee mogelijke visies op samenwerking met anderen. 

 

 

Opties ten aanzien van samenwerkingsvisie/sturingsfilosofie

X

Y

Opties ten aanzien van inhoudelijke visie

A

Strategische optie 1

Strategische optie 3

B

Strategische optie 2

Strategische optie 4

 

 

Deze abstracte tabel wordt concreet gemaakt in de volgende voorbeelden bij het werken aan een aantrekkelijke binnenstad:

 

Kiezen uit strategische opties

Om tot een weloverwogen strategie te komen, en dus te kiezen uit de verschillende strategische opties, is het nuttig om voor alle onderscheiden strategische opties de volgende kenmerken op een rij te zetten

  • Afbakening van verschillende opties: wat hoort er nog wel en wat hoort er niet meer bij?
  • Baten: wat levert het op? Wat zijn de (positieve) effecten?
  • Kosten: binnen welke bandbreedte zullen de kosten liggen? Zijn er ook negatieve neveneffecten? Zijn daar kosten aan verbonden?
  • Risico’s: welke ontwikkelingen of gebeurtenissen kunnen de succesvolle uitvoering in de weg staan?
  • Randvoorwaarden: welke eisen stellen mogelijke partners aan hun medewerking?

Schematisch weergegeven:

Een heldere manier om degenen die de strategie vaststellen te adviseren is door middel van een initiatiefvoorstel. Als in jouw situatie geen sprake is van een project of programma, maar bijvoorbeeld van een beleidsnota of een organisatiestrategie, dan kun je dit format voor een initiatiefvoorstel ook gebruiken, maar dan noem je je notitie bijvoorbeeld "strategische notitie' of 'strategisch voorstel'. Hier kun je meer lezen over een initiatiefvoorstel. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!