• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom in het digitale werkboek behorende bij het boek Effectief project- en programmamanagement - handboek voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Via de inhoudsopgave van het boek kun je hieronder als verdiepende aanvulling op het boek zelf hulpmiddelen, formats, praktijkvoorbeelden en toetsvragen vinden. Zoek je liever op thema, dan kan dat via Videpedia, het kennisportal voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. 

 

1. Maatschappelijke opgaven effectief aanpakken

 

2. Het initiatief: van idee tot initiatiefvoorstel

 

3. De opbouw: van 'go' naar project- of programmamplan

 

4. De uitvoering: van plan naar resultaten en doelbereik

 

5. De afronding: van resultaten en doelbereik naar borging, overdracht en beëindiging

 

6. Hoe kun je effectief zijn

 

Boek bestellen?

Als u een enkel exemplaar wilt bestellen van Effectief project- en programmamanagement – Handboek voor de aanpak van maatschappelijke opgaven, dan kan dat bijvoorbeeld via managementboek.nl. Wilt u meerdere exemplaren bestellen, dan kan dat ook hier. De prijs is € 22,50 per boek.