• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De gemeente heeft als ‘sturingsfilosofie’ dat zij de binnenstad samen met andere organisaties die ook actief zijn in de binnenstad aantrekkelijker wil maken. Het idee wordt warm onthaald door partners als een grote onderwijsinstelling met diverse locaties in de binnenstad, de ondernemersvereniging, de horeca-vereniging, musea, de schouwburg, vastgoedeigenaren, bond voor gehandicapten, het stadsgilde (dat rondleidingen verzorgt) en de bomenbond.

Aangemoedigd door zoveel enthousiasme organiseert de gemeente een bijeenkomst om met andere partijen te brainstormen over hoe de binnenstad aantrekkelijker kan worden. Tijdens die bijeenkomst blijkt een aantal partners een heel verlanglijstje te hebben over wat de gemeente zou moeten doen. De bomenbond wil bijvoorbeeld dat de gemeente alle oude bomen op een ‘verboden te kappen’-lijst zet. De bond van gehandicapten wil graag dat schots en scheve stoepen opnieuw betegeld worden en er een geleidingsband wordt aangelegd tussen station en binnenstad. Het stadsgilde wil graag dat een aantal muurschilderingen opgeknapt wordt. De partners die daadwerkelijk eigen uitvoeringskracht hebben, zoals de grote onderwijsinstelling, komt er bijna niet tussen. Het risico is dat de gemeente weggaat met een wensenlijstje over wat zij zelf moet doen, maar geen enkele toezegging heeft gekregen voor een inspanning van een ander.

 

Schematische weergave opties voor samenwerking/sturingsfilosofie

Bij het polsen van samenwerkingspartners is het daarom goed om na te denken over verschillen tussen partners en hoe je de samenwerking met verschillende partners het beste vorm zou kunnen geven. Voorbeelden van opties voor vormgeving van de samenwerking in dit geval zijn:                                                 

Tabel: Onderscheiden van strategische opties ten aanzien van samenwerking/sturingsfilosofie

 

Opties t.a.v. samenwerking/sturingsfilosofie

Gelijke samenwerking met alle partners in een gezamenlijke werkgroep

Verschil maken tussen partners: kerngroep van partners met uitvoeringskracht en daarnaast een bredere meedenkgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!