• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In het ontwikkelen van een programma-aanpak gericht op een aantrekkelijke binnenstad is door verkennende onderzoeken en gesprekken met mogelijke partners inzicht verkregen in:

Deze opties kunnen tezamen in 1 overzichtelijk schema worden gepresenteerd, bijvoorbeeld als volgt:

Tabel: Schematisch overzicht op strategische opties

 

 

Opties t.a.v. inhoudelijke visie         


Opties t.a.v. samenwerking/sturingsfilosofie
Gelijke samenwerking met alle partners in een gezamenlijke werkgroep                                                                          Verschil maken tussen partners: kerngroep van partners met uitvoeringskracht en daarnaast een bredere meedenkgroep
Historisch karakter versterken en meer culturele festivals                                                                          Optie 1 Optie 2
Meer winkelketens aantrekken en meer parkeergelegenheid                                                        Optie 3 Optie 4

 

4 strategische opties

In bovenstaand schema zijn er dus 4 mogelijke opties voor een strategie. In een initiatiefvoorstel worden de voor- en nadelen van de verschillende opties belicht. Het advies aan de beslissers kan bijvoorbeeld zijn om te kiezen voor het versterken van het historische karakter en meer culturele festivals met een kerngroep van partners met uitvoeringskracht en daarnaast een brede meedenkgroep van alle partners (ofwel optie 2).

Beslissers hebben door deze schematische weergave de keuze-mogelijkhedenden helder op een rij. Ze kunnen het advies volgen, maar zouden bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat meer winkelketens aantrekken en meer parkeergelegenheid ook noodzakelijk zijn. Ze combineren dan optie 2 en 4. Aangezien optie 4 veel investeringsgeld van de gemeente vergt, dan betekent dit besluit dat de beslissers meer geld beschikbaar moeten stellen.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!