• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In een onderzoek over oplopende werkeloosheidscijfers in een stad is een opvallend gegeven dat vooral de werkgelegenheid in de binnenstad is teruggelopen. Een van de aanwezigen oppert dat een programma gericht op het aantrekkelijker maken van de binnenstad daar wellicht verandering in aan kan brengen. Alvorens een besluit te nemen over de start van dat programma worden de strategische opties nader onderzocht.

Allereerst worden de sterktes en zwaktes van de binnenstad in kaart gebracht. Hierbij wordt ook een vergelijking gemaakt met enkele nabijgelegen (binnen-)steden. Het historische en sfeervolle karakter en het culturele aanbod blijkt een duidelijke sterkte te zijn. Een duidelijke zwakte is het beperkte aanbod van winkelketens en de slechte parkeermogelijkheden. Een ronde interviews onder bewonersverenigingen, ondernemers en culturele instellingen bevestigt deze analyse. Bovendien is er veel enthousiasme om daar iets aan te doen. Men is blij dat de gemeente in actie komt. De verschillende opties ten aanzien van de inhoudelijke visie kunnen bijvoorbeeld overzichtelijk op een rij worden gezet zoals in onderstaande tabel

 

Tabel: Onderscheiden van strategische opties ten aanzien van inhoudelijke visie

       
Opties t.a.v. inhoudelijke visie Historisch karakter versterken en meer culturele festivals                                                       
Meer winkelketens aantrekken en meer parkeergelegenheid    

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!