• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Mensen hebben vaak andere perspectieven en opvattingen, soms ook conflicterende belangen of waarden. Om een doel te bereiken is het vaak nodig om zulke verschillen te overbruggen. Praktische handvatten voor hoe dat te bereiken door 'intelligente procesregie' kun je lezen in het boek Effectief project- en programmamanagement en op deze site in het bijbehorende werkboek of andere artikelen onder leiderschap.

 

Identiteits-gerelateerde conflicten

Soms zijn conflicten hardnekkig omdat ze raken aan wat voor mensen fundamentele waarden zijn, aan hun identiteit. Denk bijvoorbeeld aan medisch-ethische kwesties als euthanasie, abortus, stamcel-onderzoek, of publieke religieuze (of anti-religieuze) uitingen, dierenrechten, milieuverontreiniging, besteding van belastinggeld aan wapens of andere vervuilende activiteiten. Maar ook in meer alledaagse situaties kunnen conflicten identiteitsgerelateerd zijn of zo beleefd worden. Neem bijvoorbeeld een gemeente die een parkje wil bebouwen waar omwonenden al decennia van genieten, of bij loononderhandelingen de verhouding tussen de beloning aan de top en op de werkvloer. Veel conflicten raken aan identiteit. Soms speelt identiteit zo'n dominante rol dat een conflict onoplosbaar lijkt. 

Hoe kun je identiteitsgerelateerde conflicten over maatschappelijke vraagstukken oplossen? Vide Advies voert wetenschappelijk (promotie-)onderzoek uit om filosofische theorieën te toetsen en te ontwikkelen, die kunnen helpen zulke conflicten beter te begrijpen, en op te lossen. Hieronder kun je de voortgang van het onderzoek volgen in toegankelijke, korte essays: