• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In een maatschappelijk project of programma zijn altijd communicatie-inspanningen nodig. Hoe er gecommuniceerd wordt is afhankelijk van de gekozen sturingsfilosofie (zie paragraaf 2.3 van Effectief project- en programmamanagement). Is de sturingsfilosofie erop gericht gelijkwaardig met partners op te trekken, dan zijn communicatie-inspanningen gericht op participatie nodig. Is de sturingsfilosofie meer gericht op zelf doen, dan kan het accent op meer informerende acties liggen. 

 

Bloemlezing communicatie-inspanningen

Er zijn vele verschillende communicatie-acties mogelijk. Voor een specifiek project of programma is het vaak nodig op maat communicatie-acties en -middelen te ontwikkelen. Ter inspiratie een bloemlezing: enquêtes, focus-groepen, debatavonden, stadsgesprekken, stadsconferenties met loting, interviews, werkbezoeken, inspraakavonden, klankbordgroepen, wijkraden, brochures, informatiebijeenkomsten, (interactieve) websites en apps, inzet van social media, films, televisie-shows, stuurgroepen, vitale coalities, projectgroepen, verantwoordelijkheid voor uitvoering, subsidies, convenanten, overeenkomsten, manifesten, prijsvragen, jury-besluitvorming, borrels, lunchbijeenkomsten, opleidingstrajecten, presentaties, referendum, internet-poll et cetera.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!