• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Na enige jaren samenwerken aan een aantrekkelijke binnenstad krijgt de gemeente de indruk dat het enthousiasme onder de partners minder is geworden. Er wordt nog wel gewerkt aan verschillende inspanningen, maar het elan van het begin is verdwenen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een minder hoge opkomst bij stuurgroepvergaderingen. De gemeente organiseert daarom een reflectiedag om samen met alle partners te bespreken of het programma wel of niet voortgezet moet worden.

 

Nieuw 'gewaagd' doel

Tijdens de reflectiedag blijkt dat alle partners vinden dat er goede resultaten worden bereikt, maar dat er nog meer mogelijk is. Een concreet en inspirerend doel dat in een aantal jaren kan worden bereikt zouden alle partners zeer aansprekend vinden. Als nieuw ‘gewaagd’ doel stellen ze om binnen enkele jaren de prijs voor ‘de beste binnenstad van het land’ te winnen. In § 5.1 van Effectief project- en programmamanagement zijn de strategische opties bij afronding geschetst. In dit geval is optie 'doorstart' (nummer 2) gekozen: de programma-organisatie gaat door met een bijgesteld doel.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!