• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In § 4.1. van Effectief project- en programmamanagement is aangegeven dat in de praktijk van maatschappelijke programma's (en soms ook bij projecten) de 'afrondingsvraag' aan de orde komt voordat het gestelde doel volledig is bereikt. De keuze om een maatschappelijk project of programma af te ronden is daarom vaak niet vanzelfsprekend, maar is een strategische keuze op zich. 

 

Mogelijke antwoorden op de 'afrondingsvraag'

Bij het beantwoorden van de 'afrondingsvraag' zijn de volgende vragen relevant:

  • Zijn de doelen/resultaten bereikt, bijgesteld, fors gewijzigd of behouden (en nog niet bereikt)?
  • Blijft de project- of programmaorganisatie bestaan of stopt deze?

Zo kan bijvoorbeeld het programma als organisatievorm wel stoppen, maar kan het werk aan nog niet bereikte doelen elders in de organisatie worden voortgezet. Ook kan bijvoorbeeld de projectorganisatie blijven bestaan maar aan een bijgesteld resultaat gaan werken. De verschillende mogelijke scenario’s bij het beantwoorden van de 'afrondingsvraag' zijn in onderstaande tabel samengevat:

Resultaat/doel

 Project- of programmaorganisatie blijft

bestaan

Project- of programmaorganisatie stopt

Bereikt

1. Nieuw doel stellen

5. Beheer borgen

Bijgesteld

2. Doorstart

6. Overdracht van verworven kennis

Fors gewijzigd

3. Nieuw project/programma

7. Afkappen projecten / aandacht voor relatiebeheer

Behouden

(en nog niet bereikt)

4. Continuering (dus géén afronding)

8. Inhoud en proces overdragen

In deze tabel is bijvoorbeeld te zien dat het mogelijk is dat om inhoudelijke redenen het doel fors gewijzigd wordt, maar dat de al bestaande organisatie overeind blijft (nummer 3). In feite wordt dan de al bestaande organisatie gebruikt voor een nieuw project of programma, vandaar de aanduiding ‘nieuw project/programma’. Andersom is ook mogelijk: het resultaat of doel blijft behouden, maar de project- of programmaorganisatie stopt (nummer 8). Dan is het noodzakelijk om inhoudelijke en procesmatige resultaten die tot dan toe zijn behaald en nog doorlopende inspanningen over te dragen. Dat overdragen kan naar bestaande afdelingen of naar andere (of nieuwe) projecten of programma’s. Zie ook: Voorbeeld: Doorstart met wijzigingen. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!