• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In paragraaf 4.4 van Effectief project- en programmamanagement wordt de bijsturingscyclus toegelicht. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een periodieke voortgangsrapportage. Hier kun je de volgende formats downloaden:

 

Wat neem je op in een voortgangsrapportage?

Vaak beschikt het project- of programmateam over veel meer (detail-)informatie over de voortgang dan de opdrachtgevers nodig hebben om zich een goed beeld te vormen en eventueel bijsturingsmaatregelen te nemen. De kunst is dus de voortgangsrapportage op het juiste abstractieniveau te vullen. Bovenstaande formats zijn gericht op het informeren van de opdrachtgever en bevat daarom expliciet eventuele voorstellen tot bijsturing. Een extern gerichte voortgangsrapportage voor algemene publiek te informeren zal zich eerder beperken tot de voortgang in het realiseren van doelen en de belangrijkste resultaten. Een rapportage aan bijvoorbeeld een gemeenteraad kan er tussenin zitten, bijvoorbeeld omdat extra budget nodig is en daarvoor een besluit van de gemeenteraad voor nodig is. 

 

 Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!