• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

In paragraaf 3.2 van  wordt de Een Programma of Project Start-Up (PSU) is gericht op het scherp krijgen van het doel of resultaat en het ontwikkelen van een effectieve aanpak (zie §3.2 in Effectief project- en programmamanagement). Als er nog verdieping van en draagvlak voor de achterliggende visie nodig zijn, dan is een visie-workshop meer op zijn plek. 

Hier kun je downloaden:

 

Basisopzet Project of Programma Start-Up

Het maximale aantal deelnemers is 10-15 personen. Dit zijn leden van het programmateam en eventueel belangrijke partners, experts of projectleiders. Als betrokkenheid van een grotere groep collega's of partners wenselijk is, dan is een andere opzet nodig. Een PSU kan in 1 dag plaatsvinden met enkele weken later een vervolgbijeenkomst om een concept plan te bespreken. Bij een groot en complex programma zijn (tenminste) 2 dagen nodig. In hoofdlijn is een PSU als volgt opgebouwd:

 • Doel van de dag 
 • Kennismaking
 • Verdieping van de opgave/opdracht 
 • Formuleren van doelstellingen 
 • Brainstorm over inspanningen
 • Reflectie en ordening van inspanningen
 • Eerste selectie van inspanningen
 • Vervolgproces- en –afspraken
 • Organisatie en samenwerking
 • Afsluitende terugkoppeling aan de opdrachtgever

Afhankelijke van de lengte van een PSU kunnen de volgende onderdelen al tijdens de PSU besproken worden of anders in een vervolgbespreking waarbij een concept plan met doelen en inspanningen is uitgewerkt: monitoring, risico's, planning, communicatie, verdeling van taken. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!