• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

In het boek Effectief project- en programmamanagement lees je dat je een maatschappelijk project of programma kunt zien als de lange weg van een in het allereerste begin een nog niet eens onder woorden gebrachte ingeving naar een wezenlijke verandering in de werkelijkheid. Die eerste ingeving kan –zodra deze onder woorden gebracht wordt- direct inspirerend en verbindend zijn. Meestal moet zo’n idee concreter worden voordat er doelen gesteld kunnen worden. In het boek kun je lezen dat er veel redenen zijn om in samenwerking met anderen het idee te verdiepen en een gezamenlijke visie en beeld van de beoogde nieuwe werkelijkheid te formuleren. Organiseer daarom een ‘visieworkshop’. Voor de opbouw van een visieworkshop kun je de volgende ingrediënten benutten.

 

Programma Visie-workshop 

 1. Welkom door de initiatiefnemer(s): zij schetsen hun idee en waarom ze het belangrijk, kansrijk vinden
 2. Kennismaking, waarbij alle deelnemers iets vertellen over hun motivatie of betrokkenheid bij het onderwerp (zie “Hulpmiddel Project of Programma Start-Up (PSU)” voor mogelijke werkvormen);
 3. Presentatie van actuele feiten en ontwikkelingen in relatie tot het onderwerp, zodat er een gedeelde kennisbasis is;
 4. Delen van beelden van de beoogde nieuwe werkelijkheid:
  • Plenair op basis van een voorbereidingsopdracht aan alle deelnemers;
  • In groepjes: dat kan zonder voorbereiding, het kan nuttig zijn ook echt iets beeldends te maken, bijvoorbeeld een collage of tekening (in kleinere groepen kan dit ook individueel, en daarna aan elkaar laten zien);
  • De beschrijving van verschillende groepjes laten doorschuiven naar een volgend groepje (waarbij je ook nog een deel van de groepjes kunt wisselen), het nieuwe groepje kan aanvullingen doen of dingen wijzigen. Dit kan dan nog een derde keer (vaker is niet meer productief).
 5. Aan elkaar presenteren van verschillende beelden: passen verschillende invalshoeken bij elkaar of zijn ze strijdig, en als ze strijdig zijn welke waarden zitten eronder? Kan er een niveau gevonden worden die betekenisvol is en gemeenschappelijk?
 6. Laat vervolgens twee deelnemers een voorstel maken voor “concept-visie”. De andere aanwezigen kunnen ondertussen brainstormen over wat die nieuwe werkelijkheid mogelijk gaat maken en waar ten opzichte van de huidige situatie belangrijke uitdagingen liggen.
 7. De concept visie wordt gepresenteerd en alle aanwezigen kunnen wijzigingsvoorstellen doen;
 8. Met die feedback wordt een nieuwe visie gemaakt;

De volgende dag tot een week later wordt de nieuwe visie op papier verspreid. Er kan vervolgens nog besloten worden tot aanpassingen. Het eindigt met de gewetensvraag van alle deelnemers: committeer ik mijzelf en mijn organisatie zichzelf aan deze visie?

Er is dan een eerste versie van de visie. Deze kan naarmate het werk vordert waarschijnlijk steeds nauwkeuriger onder woorden gebracht worden.

“Tell me, I may listen. Teach me, I may remember. Involve me and I will do it.”

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!