• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Maatschappelijke projecten en programma's zijn tijdelijke organisatiestructuren om een  resultaat of doel te realiseren waar verschillende mensen en organisaties in de samenleving belang bij hebben. Het boek Effectief project- en programmamanagement geeft een compleet inzicht in de aanpak van maatschappelijke projecten en programma's en is behulpzaam bij hoe je uitdagingen die zich in de praktijk voordoen kunt aangaan.  

 

Overeenkomsten tussen projecten en programma's

Maatschappelijke projecten en programma's lijken op de volgende manier op elkaar:

  • Ze voegen beide iets toe aan de werkelijkheid dat er nog niet is;
  • Ze bestaan uit verschillende samenhangende activiteiten;
  • Ze vereisen samenwerking van verschillende disciplines en partners;
  • Ze zijn een tijdelijke organisatievorm. 

Dit is schematisch samengevat in de volgende figuur:

 

 

Verschillen tussen projecten en programma's

Het onderscheidende verschil zit hem in wat een project dan wel een programma realiseert:

  • Een project voegt een afgebakend element toe aan de werkelijkheid, bijvoorbeeld een weg, brug, wijk of conferentie. Ofwel: projecten realiseren resultaten.
  • Een programma beoogt nieuw gedrag en een nieuwe beleving in de werkelijkheid te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld: minder criminaliteit, meer mensen die werk kunnen vinden, meer mensen die lid worden van een bibliotheek, meer mensen die langer zelfstandig kunnen blijven wonen: Ofwel: programma's realiseren doelen.

Maatschappelijke resultaten en doelen zijn voor veel verschillende mensen en organisaties van belang. Ze veranderen in feite de realiteit van onze samenleving. Om die reden is er een groot grijs gebied en kun je maatschappelijke projecten meestal ook zien als een programma. Neem bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe brug. Dat is een concreet resultaat, maar raakt direct aan het gedrag en de beleving van mensen. het verandert hun omgeving en hoe zij kunnen reizen. Het effectief aanpakken van zo'n maatschappelijk project betekent dat je begrijpt dat het in feite een programma is. Het gaat niet om de brug, maar om het maatschappelijk doel. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over hoe je maatschappelijke opgaven effectief aanpakt, dan is het boek Effectief project- en programmamanagement iets voor jou. Naast een gedegen aanpak bevat het boek veel praktijkinzichten en meer voorbeelden. Het bijbehorende werkboek op deze site biedt je bovendien extra voorbeelden, hulpmiddelen en formats bekijken en downloaden.