• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Eerdere (programma-)managementfuncties:

 

Programmamanager Brede heroverwegingen en Rijks ruimtelijke investeringsagenda, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  • Leidinggeven aan ambtelijke organisatie voor de ontwikkeling van bezuinigingsvoorstellen op het gebied van Natuur en leefomgeving en coördinatie van de inbreng vanuit DGRuimte bij de brede heroverwegingen Mobiliteit, Wonen, Energie en Bestuur plus leiding geven aan de interdepartementale samenwerking in de totstandkoming van een integrale Rijks Ruimtelijke Investeringsagenda.

 

Programmaleider Omgevingsvisie en -verordening , Provincie Overijssel

  • Leidinggeven aan de ambtelijke organisatie, het politiek-bestuurlijk proces en de interbestuurlijke en maatschappelijke samenwerking bij de totstandkoming van een vernieuwing van sturingsfilosofie en volledige integratie van alle ruimtelijk-fysieke provinciale beleidsterreinen.

 

Teamleider Openbaar Bestuur, Provincie Overijssel 

  • Lijnmanager van een vitale afdeling met een coördinerende en strategische rol op het gebied van bestuurlijke samenwerking, politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers, lobby en internationale samenwerking.

 

Projectleider Sleutelgebieden-aanpak Innovatieplatform, Ministerie van Algemene Zaken

  • Leidinggeven aan  de totstandkoming van een voorstel met maatregelen ter versterking van die combinaties van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Nederland die de grootste innovatie-kracht en toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie. Naar aanleiding van dit voorstel benoemde sleutelgebieden (tegenwoordig meer bekend als 'topsectoren') zijn onder meer: High-tech systemen en materialen, Flowers & Food, Water, Creatieve Industrie, The Hague: city of peace and justice. Meer weten: zie het document Voorstellen Sleutelgebieden-aanpak en de later uitgevoerde Evaluatie sleutelgebieden-aanpak.

 

Klik hier voor de meest recente opdrachten. 

 

Contact

Vide Advies gaat graag met u in gesprek om samen te bepalen met welke ondersteuning u in uw specifieke situatie gebaat bent. Klik hier om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.