• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tijdens de afgelopen kabinetsformatie deden de voorzitters van VNG, IPO en UvW namens alle gemeenten, provincies en waterschappen een gezamenlijk aanbod aan het nieuwe kabinet. Een uniek moment: die gezamenlijkheid was voor het eerst in de geschiedenis! De totstandkoming van het gezamenlijk aanbod is begeleid door Vide Advies en Hans van der Vlist. Bent u geïnteresseerd in de uitdagingen en succesfactoren, download hier de reflectie op het proces: Het spel of de knikkers: Succesfactoren bij het aanbod van VNG, IPO en UvW.

 

Investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland'

Het aanbod van VNG, IPO en UvW bevat gezamenlijke initiatieven en voorstellen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het doel hierbij was dat de belangrijkste wensen voor inzet van het Rijk in het regeerakkoord zouden worden opgenomen.

Meer informatie over de Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland kunt u vinden bij VNG, IPO en UvW.

 

Succesfactoren

Een aanbod namens alle gemeenten, provincies en waterschappen opstellen, is een complex proces. Het aantal belanghebbenden is groot en divers: raadsleden, wethouders, burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, waterschapsbestuurders, dijkgraven. Bovendien zijn naast gezamenlijke belangen ook veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen tussen de bestuurslagen, tussen grote en kleine gemeenten, tussen verschillende politici. Kortom, om succesvol te zijn is goede procesregie noodzakelijk, en vooral de gecommitteerde inzet van samenwerkende mensen. 

Lees meer over de succesfactoren in dit proces in de volgende reflectie op het proces: Het spel of de knikkers: Succesfactoren bij het aanbod van VNG, IPO en UvW.

 

Contact

Wilt u meer weten over wat Vide Advies voor u kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.