• darkblurbg

Klimaatadaptatie, een ingewikkeld woord, maar met de noodzaak worden we steeds vaker geconfronteerd. Heftige buien, wateroverlast, maar ook hogere temperaturen en droogte, we zullen er steeds vaker mee te maken krijgen. Deels zullen we moeten leren leven met zulke overlast, maar we kunnen er ook nog veel aan doen. Iedereen kan bijvoorbeeld neerslag langer op eigen terrein vasthouden, samen met je buren en de gemeente kunnen in jouw straat slimme maatregelen getroffen worden die helpen. Gemeenten moeten allemaal een klimaatadaptatie-strategie maken. Vide Advies biedt een handig hulpmiddel aan: een format voor de inhoudelijke opzet van zo’n klimaatadaptatie-strategie.

 

Lokaal maatwerk

De effecten van klimaatverandering zijn sterk afhankelijk van lokale omstandigheden: hoogteverschillen, waterpartijen, plantsoenen, wel of geen stoeprand en zelfs de ligging van een verkeersdrempel zijn bepalend. Om effectief en efficiënt overlast te voorkomen is het belangrijk dat gemeenten de precieze plekken waar risico’s op overlast aanwezig zijn in beeld krijgt en samen met inwoners en bedrijven specifieke maatregelen bedenkt en neemt.

 

Politieke keuzes

Alle gemeenten hebben de opdracht om lokale klimaatadaptatiestrategieën op te stellen en door middel van stresstests precies in beeld te brengen welke knelpunten er zijn. Ook geven gemeenten in zo’n strategie aan welke maatregelen zij samen met inwoners en bedrijven willen nemen. Hierbij maken gemeenten politieke keuzes over welke risico’s op overlast en schade zij wel of niet willen nemen. Die keuzes zijn nodig omdat het op sommige plekken heel kostbaar kan zijn om alle mogelijke overlast te voorkomen.

 

Handig format voor een klimaatadaptatie-strategie

Onlangs heeft Vide Advies Gemeente Leiden geholpen met haar klimaatadaptatiestrategie. Hoewel de knelpunten en benodigde maatregelen sterk afhankelijk zijn van lokale omstandigheden, zijn de punten waar gemeenten in de strategie aandacht voor moeten hebben hetzelfde. Om andere gemeenten te helpen op efficiënte wijze een effectieve strategie op te stellen biedt Vide Advies een gratis format voor de inhoudelijke opzet van een klimaatadaptatiestrategie aan (overigens ook inspirerend voor andere strategische vragen). Uiteraard kun je ook contact opnemen en dan denkt Vide Advies op maat met jou mee.

Download:

 

Ben je geïnteresseerd in mooie voorbeelden van bestaande klimaatadaptatiestrategieën, bekijk dan bijvoorbeeld:

 

Ook interessant:

 

Reacties?

Heeft u vragen of aanvullende gedachten naar aanleiding van dit artikel, of wilt u in gesprek over strategievorming op uw thema, reageer dan hier.