• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een onderwijsinstelling start een project voor meer stageplekken. Daartoe wordt een informatieve brochure naar alle ondernemers opgestuurd. Vervolgens worden de bedrijven telefonisch nagebeld en door studenten persoonlijk bezocht om eventuele vragen te beantwoorden en interesse om stage-plekken te bieden ook te registreren. Bij het maken van een planning is het logisch dat de tekst van de brochure eerst gemaakt moet worden voordat de brochure in zijn geheel vormgegeven en gedrukt kan worden. Het nabellen naar bedrijven kan vervolgens pas plaatsvinden als de brochures verstuurd zijn en de bedrijven gelegenheid hebben gehad de brochure te bekijken.

 

Kritiek pad

De inspanningen die van elkaar afhankelijk zijn, bepalen uiteindelijk de doorlooptijd van het project of programma. Deze inspanningen vormen het ‘kritieke pad’ (in de figuur hieronder de rechterkant van de gekleurde vakjes). Vertraging in een van de inspanningen in het kritieke pad leidt direct tot vertraging in het geheel.

 

Parellele activiteiten

Naast inspanningen die van elkaar afhankelijk zijn, zijn er ook inspanningen die naast elkaar kunnen plaatsvinden. Zo kan er bijvoorbeeld wel al een schets van de vormgeving van de brochure worden gemaakt voordat de hele tekst af is. Er kan ook al begonnen worden met het samenstellen van een verzendlijst voordat de brochure af is. Deze verzendlijst kan zelfs alvast naar de drukker gestuurd worden, zodat deze bijvoorbeeld alvast etiketten op de enveloppen kan plakken.

 

Strokenplanning

In onderstaande figuur is een deel van de planning van dit project getoond. Deze weergave heet een ‘strokenplanning’ omdat verschillende inspanningen als stroken in de tijd zijn weergegeven. Zo is makkelijk te zien welke inspanningen tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd en welke inspanningen afhankelijk zijn van andere inspanningen.

 

Figuur: Voorbeeldplanning project per week

 

 

Week

Cluster

Inspanning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tekst brochure

Opstellen concept-tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar op concept-tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitieve tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstredactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormgeving brochure

Offertes vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuze uit offertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefing met vormgever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreking eerste ontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormgeving met definitieve tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check op ontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste aanpassingen en brochure naar drukker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productie en distributie

Verzendlijst samenstellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzendlijst naar drukker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukken van brochure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzending brochure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvolging bedrijven

Etcetera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratie stage-plekken

Etcetera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!