• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De projectmanager zit in een vergadering waarin een aantal afdelingshoofden de tekst van een brochure voor meer stageplekken beoordeelt. De projectmanager is gespitst op opmerkingen die leiden tot tekstuele aanpassingen. Direct na de vergadering wil hij de tekst namelijk afmaken en naar de vormgever sturen. Eén afdelingshoofd heeft grote bezwaren tegen de tekst zonder ook maar één concrete tekstwijziging voor te stellen. Een ander afdelingshoofd gaat tegen de bezwaren in en binnen de kortste keren ontstaat een felle discussie.

 

Onbewust filter vertroebelt waarneming

De projectmanager snapt niet waar de discussie over gaat (er is immers nog niet één concrete tekstwijziging voorgesteld). Hij luistert immers door een filter gericht op tekstuele details en niet door een filter als ‘wat vinden de afdelingshoofden belangrijk’. De projectmanager probeert aan te haken en zegt: “kunnen jullie tot een concrete tekstwijziging komen?” Die vraag leidt tot verwarring onder de afdelingshoofden.

 

De knop omzetten

Gelukkig is de projectmanager gecommitteerd aan een goed resultaat. Hij gaat bij zichzelf te rade (in lijn met “Hulpmiddel: oefenen met verantwoordelijk zijn”): “als ik mijzelf verantwoordelijk houd voor deze verwarring, wat zou ik dan anders kunnen doen? Waar ben ìk op gericht en is dat effectief?” Door deze vraag aan zichzelf te stellen, ziet hij in dat hij sterk gericht is op tekstuele details en niet op het begrijpen van wat de afdelingshoofden bezig houdt. Hij begrijpt waarom zijn vraag om een concrete tekstwijziging de verwarring alleen maar groter maakte, want de afdelingshoofden voerden een heel andere discussie. De projectmanager ziet in dat het moment er niet naar is om de focus op tekstuele details te hebben, maar dat hij zijn filter moet richten op wat de afdelingshoofden bezig houdt. En met dat inzicht gaat hij alsnog luisteren en stelt bijvoorbeeld de vraag: ‘zouden jullie mij nogmaals kunnen aangeven wat bij deze brochuretekst voor jullie belangrijk is?’

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!