• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De stuurgroep is akkoord gegaan met het plan om een campagne te starten voor extra stageplekken. Iedereen wil dat de campagne zo snel mogelijk van start gaat. Een medewerker van de afdeling stagecoördinatie is aangewezen om een concept-tekst voor de brochure te maken. Echter, hij is druk bezig met het indelen van de stages die nu gaan beginnen. Na een week wachten heeft hij nog geen tijd. De projectmanager stelt voor dat hij zelf een concept-tekst maakt zodat de betreffende medewerker die tekst alleen maar hoeft te controleren. Zelfs daarvoor heeft de collega geen tijd. Twee weken na de goedkeuring van het projectplan is er nog geen letter van de brochure geschreven.

Interventie

De projectmanager besluit het probleem bij zijn opdrachtgever neer te leggen. Immers, op deze manier komt er van de campagne niks terecht. De opdrachtgever schrikt van de vertraging. Hij spreekt met het afdelingshoofd, maar die geeft aan geen andere medewerkers te hebben die het werk van die collega over kunnen nemen. Gefrustreerd stapt je opdrachtgever naar de directie. Die spreekt met het betreffende afdelingshoofd en begrijpt dat er een keuze moet worden gemaakt. De directie beslist dat de brochuretekst voorrang krijgt en de nieuwe stage-indeling later gereed mag zijn.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!