• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Er wordt een Project Start-Up (PSU) georganiseerd voor de campagne gericht op extra stage-plekken. De projectleider heet de aanwezige collega’s welkom en vat kort samen hoe het idee voor een campagne is ontstaan, wat de verkennende onderzoeken hebben opgeleverd en welke richting en randvoorwaarden de opdrachtgever aan het Go-besluit om zo'n campagne te starten heeft gekoppeld. Nadat de groep helderheid heeft gekregen over het beoogde resultaat start de groep een brainstorm over de inspanningen die nodig zijn om dat resultaat daadwerkelijk te behalen. 


Brainstorm over inspanningen

Op post-its schrijft iedereen zijn of haar ideeën voor benodigde inspanningen op. Als alle ideeën op een muur geplakt zijn, clusteren twee projectteamleden deze. Zij onderscheiden de volgende clusters met daarin concrete inspanningen:

  • Tekst brochure: opstellen concept-tekst, rondsturen voor commentaar, definitief maken tekst, tekstredactie;
  • Vormgeving brochure: 3 vormgevers offerte vragen, kiezen uit offertes, briefing met vormgever, tekst naar vormgever, feedback geven op eerste ontwerp, definitief ontwerp naar drukker;
  • Productie en distributie: verzendlijst bedrijven samenstellen, verzendlijst naar drukker, verspreiding brochure;
  • Opvolging: bedrijven verdelen over studenten, bellen met bedrijven, afspraken maken voor bezoek, bezoeken van bedrijven;
  • Registratie stage-plekken: gegevens bedrijf in systeem invoeren, informeren betreffende docent, check bij docent of stage-plek daadwerkelijk benut is.

Zodra duidelijk is dat deze inspanningen inderdaad nodig zijn, kan de groep een inschatting maken van hoeveel tijd en geld er nodig is voor elk van de inspanningen. Ook kan men afspreken wie welke inspanning uitvoert. Zie de Handleiding: Opzet Project of programma Start-Up voor suggesties voor de opzet van een dergelijke bijeenkomst. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!