• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In het programma gericht op een aantrekkelijke binnenstad zijn gemeente, onderwijsinstellingen, ondernemers, culturele instellingen, bewonersverenigingen echt enthousiast en gemotiveerd om een nieuwe werkelijkheid voor die binnenstad te vestigen. Voor elk van hen zijn er zodanige voordelen aan verbonden dat ze zich er ook echt voor in willen zetten. Vanuit een gedeelde visie nemen verschillende partners inspanningen op zich die passen bij waar zij verantwoordelijk voor zijn. De gemeente neemt bijvoorbeeld op zich om de openbare ruimte intensiever schoon te houden en extra parkeergarages te ontwikkelen, ondernemers en culturele instellingen organiseren gezamenlijk nieuwe evenementen, de onderwijsinstellingen besteden in hun voorlichtingsmateriaal voor nieuwe studenten extra aandacht aan de binnenstad en de bewonersverenigingen organiseren een meedenkavond voor bewonersinitiatieven. Op deze manier zijn alle relevante partners in actie met inspanningen die passen bij hun eigen verantwoordelijkheid. Doordat ieder die inspanningen nu uitvoert ten behoeve van een gezamenlijk doel en afstemming zoekt met de inspanningen van anderen zullen de inspanningen elkaar gaan versterken.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!