• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Er worden goede resultaten geboekt in de samenwerking van een aantal organisaties om de binnenstad aantrekkelijker te maken: er komen steeds meer bezoekers naar de stad. Op een dag is er nieuws: een nabij gelegen binnenstad heeft een groot jaarlijks sportevenement binnengehaald. Het is duidelijk dat dit sportevenement (en alle festiviteiten eromheen) veel mensen aan zal trekken. Het risico bestaat dat gedurende dat evenement de eigen binnenstad minder goed bezocht zal worden.

 

'Accountable' vs. 'responsible'

De opdrachtgever houdt de programmamanager verantwoordelijk (accountable). De programmamanager kan hieraan voldoen door in de kwartaalrapportage waarin blijkt dat de bezoekersaantallen zijn gedaald aan te geven wat hier de oorzaak van is (te weten dat sportevenement in die andere stad). Er is weliswaar een ‘goede’ reden, maar het doel is natuurlijk niet bereikt.

Echter, de programmamanager en zijn team worden niet alleen accountable gehouden, ze zijn ook verantwoordelijk in de zin van ‘responsible’. In de opbouwfase hebben ze veel aandacht besteed aan ieders eigen inspiratie en persoonlijke commitment aan een vitale binnenstad. Het werken aan een aantrekkelijke binnenstad is niet alleen een opdracht, maar het team heeft ook zelf gekozen zich ervoor te willen inzetten. Ze zijn er aan gecommitteerd. Dat geeft op vanzelfsprekende wijze meer kracht en focus.

 

Succesvolle vernieuwing in plaats van falen met goede redenen

Zodra het nieuws bekend wordt van het sportevenement in de concurrerende binnenstad, komt het team bij elkaar. Iedereen is het erover eens dat deze ontwikkeling een lastige omstandigheid inhoudt voor het doel om meer bezoekers te trekken. Vervolgens vindt een brainstorm plaats waarin iedereen ideeën deelt over hoe het doel toch bereikt kan worden. Een van de inzichten uit de brainstorm is dat die andere stad te weinig hotelkamers heeft voor alle internationale bezoekers. De programmamanager gaat in overleg met iemand van de andere stad en die voelt wel voor samenwerking. De kwartaalrapportage bevat nu een toelichting op het toegenomen aantal (internationale) bezoekers dat komt overnachten in plaats van een uitleg over waarom het concurrerende sportevenement ervoor heeft gezorgd dat de doelstellingen niet zijn bereikt. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!