• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In het college van Burgemeester en wethouders (B&W) is een initiatiefvoorstel geagendeerd voor een programma-aanpak gericht op het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Het initiatiefvoorstel bevat informatie over het effect op de werkgelegenheid van een aantrekkelijke binnenstad, ontwikkelingen in andere steden en omliggende gemeentes, een analyse van sterktes en zwaktes. Ook bevat het initiatiefvoorstel enkele strategische opties gericht op de inhoudelijke visie en samenwerking/sturingsfilosofie.

 

Nadere richting bij besluit over initiatiefvoorstel

Op basis van het initiatiefvoorstel besluit het college van B&W voor een strategie om primair met een aantal partners met uitvoeringskracht te werken aan het versterken van het historische karakter van de stad, het organiseren van meer culturele festivals, meer winkelketens aan te trekken en meer parkeergelegenheid te scheppen. Partners die wel belangen hebben, maar geen uitvoeringskracht worden via een meedenkgroep betrokken. Met dit besluit heeft B&W een belangrijke richting gegeven aan het programma. B&W is hiermee op bestuurlijk niveau de opdrachtgever.

 

Randvoorwaarden bij besluit over initiatiefvoorstel

Naast richting geeft het besluit ook randvoorwaarden over wat er bereikt moet worden en met wie op welke wijze. Dit zijn randvoorwaarden ten aanzien van de ‘kwaliteit’ van het programma. In aanvulling daarop stelt B&W nog nadere randvoorwaarden:

  • B&W wil graag binnen 2 jaar effect (want dan zijn er weer verkiezingen);
  • Voor alle benodigde investeringen kunnen ze maximaal 20 miljoen per jaar beschikbaar stellen.

Ze stellen dus ook randvoorwaarden op het gebied van ‘tijd’ en ‘middelen’.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!