• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In een grote stad wil het stadsbestuur de binnenstad aantrekkelijker maken zodat er meer bezoekers komen, die meer besteden en die de binnenstad meer waarderen. Als dat lukt, betekent dat meer werkgelegenheid. Na een verkennend onderzoek, waaronder een vergelijking met enkele andere binnensteden komt het stadsbestuur tot de conclusie dat op verschillende fronten versterking nodig is. Er is onvoldoende parkeergelegenheid, de bewegwijzering is onduidelijk, er ontbreken diverse winkelformules, de stad is relatief vies etcetera. Het stadsbestuur nodigt verschillende stadspartners, zoals de universiteit, verenigingen van winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van bewoners, directeuren van culturele instellingen uit om de handen in een te slaan. Uit die gesprekken volgt op hoofdlijnen een gezamenlijk beeld van een beoogde nieuwe werkelijkheid. Er worden verschillende projecten gestart om die te realiseren: bouw van een parkeergarage, nieuwe bewegwijzering, extra schoonmaakploegen, nieuwe evenementen waarbij culturele instellingen en horeca gezamenlijke arrangementen aanbieden, acquisitie van populaire winkelformules.

Strubbelingen leiden tot meer duidelijkheid

Na een enthousiaste start ontstaan er strubbelingen. Het beeld van een aantrekkelijke binnenstad blijkt bij horeca-ondernemers en bewoners erg verschillend, zelfs tegenstrijdig. De horeca-ondernemers zien grotere terrassen, drukbezochte evenementen en meer omzet voor zich, de bewoners hoopten vooral op betere bestrating en betere schoonmaak.

Nu er projecten zijn gestart om nieuwe evenementen te ontwikkelen, wordt het beeld van de nieuwe werkelijkheid concreter en daarmee komen ook tegengestelde belangen scherper naar voren. De gemeente, de horeca-ondernemers en de bewoners zullen een antwoord moeten vinden op de vraag: hoe krijgen we een levendige binnenstad zodanig dat mensen er ook nog naar tevredenheid kunnen wonen? Om een antwoord te vinden waar iedereen gelukkig mee is, zullen ze allemaal anders moeten gaan denken. Immers, als de horeca-ondernemers en bewoners allebei vasthouden aan hoe ze er nu tegen aan kijken, dan ontstaat een patstelling en komt er van die aantrekkelijke binnenstad niets terecht. Als het ze lukt anders te gaan denken en een gezamenlijke oplossing te vinden, dan verandert ieders oorspronkelijke beeld van de beoogde nieuwe werkelijkheid. Zo lang als de patstelling voortduurt is nog onbekend wat de oplossing zal worden.

En als die nieuwe werkelijkheid van een aantrekkelijke binnenstad eenmaal is gerealiseerd, kunnen er weer nieuwe plannen voor de toekomst gemaakt worden, bijvoorbeeld om de bezoekersaantallen van een specifiek museum in de binnenstad te verhogen of de start van de Tour de France binnen te halen.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!