• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Voor het programma Aantrekkelijke Binnenstad zou gezien de doorlooptijd van de inspanningen een overzichtsplanning voor het eerste jaar per kwartaal weergegeven kunnen worden, en vervolgens per jaar. De strokenplanning kan er dan voor een deel va dit programma als volgt uitzien:

 

 

 

 Jaar

1

2   

3   

4   

 

 

 

Kwartaal

 

 

 

Subdoel

Subdoel/cluster van inspanningen

Inspanning

I

II

III

IV

 

 

 

Goede bereikbaarheid

Infrastructuur op orde

Aanleg zuidelijke randweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiseren nieuwe afslag

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijke bewegwijzering

Herinrichting stationsgebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegwijzering parkeerroute

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldoende parkeervoorzieningen

Bouw nieuwe parkeergarage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatie oud huizenblok

 

 

 

 

 

 

 

Aantrekkelijke evenementen

Etcetera

Etcetera

 

 

 

 

 

 

 

Etcetera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!