• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een stuurgroep bespreekt het programmaplan om tot een aantrekkelijke binnenstad te komen. In het programmaplan is de inspanning opgenomen dat culturele instellingen en horeca-ondernemers gezamenlijk enkele nieuwe culturele evenementen ontwikkelen. De stuurgroep is van mening dat de doelen van een aantrekkelijke binnenstad alleen kunnen worden gerealiseerd als er ook een groot evenement met internationale uitstraling plaatsvindt in de binnenstad, zoals een internationale sportwedstrijd of een hoog aangeschreven festival. Ze maken echter geen afspraak over wie die inspanning gaat uitvoeren en waar het benodigde budget vandaan komt.

 

Interventie door de programmamanager

De programmamanager vraagt het woord en geeft aan dat zo’n internationaal evenement een forse aanvulling op het plan is en dat de daarvoor benodigde middelen nu niet in het plan zijn opgenomen. Hij stelt voor dat hij met een aantal partners uitwerkt wat er aan personele capaciteit en budget nodig is voor zo’n internationaal evenement. Over twee weken kan de stuurgroep dan bespreken waar die middelen vandaan moeten komen.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!