• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Check je kennis van hoofdstuk 5 van Effectief project- en programmamanagement met onderstaande toetsvragen. De antwoorden vind je hier

Vraag 1: Is aandacht voor hoe je bent belangrijk voor een project- of programmamanager?

 1. Ja, er kunnen (gespreks-)situaties zijn waarin een snelle actie, reactie of interventie nodig is. Hoe je bent is dan bepalend.
 2. Nee, als je hoofdstuk 2 tot en met 5 uit je hoofd hebt geleerd, dan weet je altijd wat je moet doen of zeggen.
 3. Op zich wel, maar je hebt er alleen geen invloed op.

 

Vraag 2: Hoe kun je hoe je bent beïnvloeden?

 1. Door bewust te worden van hoe je op enig moment bent, ontstaat de mogelijkheid een andere keuze te maken.
 2. Door naar een brainwash-cursus te gaan.
 3. Nogmaals, dat kan niet, iemands karakter ligt vast.

 

Vraag 3: Wat is het verschil tussen verantwoordelijk zijn in de zin van ‘responsible’ of van ‘accountable’?

 1. ‘Responsible’ betreft wat van je wordt verwacht door iemand anders, terwijl ‘accountable’ een eigen keuze is.
 2. ‘Responsible’ is een eigen keuze, en bij ‘accountable’ wordt je door je baas betaald.
 3. ‘Responsible’ is een eigen keuze, terwijl ‘accountable’ betreft wat van je wordt verwacht door iemand anders.

 

Vraag 4: Heeft het toegevoegde waarde om te kiezen om verantwoordelijk te zijn (‘responsible’) voor het realiseren van een resultaat of doel?

 1. Ja, dan is succes gegarandeerd voor waar je aan gecommitteerd bent.
 2. Ja, dat geeft kracht en focus voor waar je aan gecommitteerd bent.
 3. Nee, dat brengt het risico met zich mee dat je alles zelf gaat doen.

 

Vraag 5: Wat wordt bedoeld met ‘present zijn’?

 1. Dat je op tijd op de vergadering bent.
 2. Dat je alert en aandachtig bent op alles wat er gebeurt.
 3. Dat je alert en aandachtig bent op die dingen die relevant zijn voor waar je aan gecommitteerd bent.

 

Vraag 6: Wat is geen voorbeeld van een automatisch filter (maar een bewust gekozen filter)?

 1. Mijn baas lijkt op mijn vader.
 2. Wat helpt ons bij het realiseren van het doel?
 3. Wat een gezeur in deze vergadering.

 

Vraag 7: Hoe krijg je toegang tot in relatie zijn?

 1. Door het onderscheid te zien tussen wat er feitelijk gebeurt en wat jouw interpretatie is.
 2. Door goed te luisteren naar wat iemand zegt.
 3. Door je mening over iemand anders duidelijk uit te spreken.

 

Vraag 8: Wat beschrijft creërend luisteren en spreken?

 1. Je hoort in de woorden van een ander glimpjes van de nieuwe werkelijkheid die jij wilt realiseren en je doet een voorstel dat daarbij aansluit.
 2. Je hoort in de woorden van een ander waar deze nog op een ander spoor zit dan de nieuwe werkelijkheid die jij wilt realiseren en daar wijs je die ander op.
 3. Je doet een voorstel om samen een actie uit te voeren die bijdraagt aan de nieuwe werkelijkheid die jij wilt realiseren en je geeft iemand ruimte om ‘nee’ te zeggen.

 

Vraag 9: Wat is juist over integer/compleet zijn?

 1. Je kunt alleen maar integer/compleet zijn als het beoogde resultaat of doel is bereikt.
 2. Je kunt altijd integer/compleet zijn zolang als je het zelf maar niet erg vindt als iets nog niet af is.
 3. Je kunt integer/compleet zijn door met anderen te communiceren waar jij losse eindjes hebt en een nieuwe belofte te doen.

 

Vraag 10: Waarom is erkenning en waardering in een project of programma belangrijk?

 1. Het geeft een impuls voor effectiviteit.
 2. Dat is moreel juist gedrag.
 3. Als iemand afscheid neemt, dan heeft iedereen alweer een andere baan.

 

Antwoorden

Check je antwoorden hier.