• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In § 6.4 van Effectief project- en programmamanagement is 'in relatie zijn' toegelicht als een effectieve kwaliteit van zijn. Het vraagt oefening om in relatie zijn je in de praktijk eigen te maken. Er zijn mensen met wie het ongetwijfeld geen moeite kost om met ze in relatie te zijn, maar er zijn ongetwijfeld mensen over wie je een mening hebt en geïrriteerd raakt, waardoor je eigenlijk niet meer in relatie bent met die persoon, maar meer met jouw beeld over die persoon. Door de volgende oefening regelmatig te doen, zul je steeds makkelijker en vaker in de praktijk in relatie zijn.

 

In relatie zijn in 5 oefenstappen  

  1. Richt je op iets waar je tegenaan loopt, dat niet zo gaat als jij denkt dat nodig zou zijn voor jouw doel, waarbij de houding van iemand anders een belangrijke rol speelt en waarvoor je (nog) geen effectieve interventie hebt bedacht. 
  1. Schrijf jouw opvattingen en beelden over de betrokken persoon op. Hoe zie jij hem of haar? Haal je situaties voor de geest waarin jij jouw opvattingen en beelden bevestigd ziet. Noteer ook een aantal van hun uitspraken of handelingen die jouw opvatting en beeld (lijken te) onderbouwen.
  1. Kijk naar wat je hebt opgeschreven en maak onderscheid tussen de feitelijke handelingen en uitspraken van die ander en jóuw opvattingen en interpretaties. Besef dat die uitspraken en handelingen niet per se (altijd) jouw interpretatie impliceren. Brainstorm over een aantal andere, mogelijke interpretaties, en schrijf deze op (zie noot hieronder).
  1. Kies voortbouwend op wat je hebt bedacht aan andere, mogelijke interpretaties een nieuw filter om naar die persoon te luisteren die beter past bij wat je wilt bereiken. Als je niks kunt bedenken, kun je altijd kiezen voor een open filter als “wat bedoelt hij of zij nou echt?”
  1. Ga in gesprek met de betrokken persoon vanuit het nieuwe filter. Hoor door dat nieuwe filter de “glimpjes” van wat jij wilt bereiken in de woorden van de ander. Haak op die glimpjes aan, vraag daarop door. Op enig moment doe je een voorstel of verzoek dat gericht is op wat jij wilt bereiken. 

Noot bij punt 3: een paar suggesties om je brainstorm op gang te helpen: kun je een interpretatie verzinnen waarin eigenlijk het tegendeel van wat jij dacht gaande is, waarin zich kort daarvoor iets belangrijks in de ander zijn of haar privé-leven heeft afgespeeld, waarin de ander vooral onzeker is of onmachtig over te brengen wat hij of zij echt bedoeld, waarin die ander echt gecommitteerd is en (uiteindelijk) niets liever wil dan dat jullie samenwerking slaagt, waarin die ander jou bewondert of zelfs verliefd op je is etcetera.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!