• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In de allerlaatste fase van de afronding hebben diverse betrokkenen verschillende rollen en taken. Het onderstaande overzicht kun je daarbij als leidraad gebruiken en zonodig aan de eigen situatie op maat aanpassen:

Actie

Stuurgroep/bestuur

Opdrachtgever

Programmamanager

Andere managers         

Overdracht van verantwoordelijkheid voor doelrealisatie

Besluiten

Voorstellen

Loslaten (!)

Ontvangen

Overdracht doorlopende activiteiten en bijbehorende middelen

Besluiten

Voorstellen en toezien

Voorbereiden en overdragen

Ontvangen en bevestigen 

Verantwoording

Beoordelen en concluderen

Opstellen

Bijdragen/voorbereiden

 

Evaluatie

 

Ontvangen en benutten

Opstellen

Benutten

Relatiebeheer

Formeel informeren

Informeel erkennen

Gelegenheid voor erkenning organiseren

Aanwezig zijn

Décharge projectleiders

 

 

Verlenen

 

Décharge programmamanager

 

Verlenen

Ontvangen

 

Meer over een succesvolle afronding kun je ook lezen in het artikel Afronding programma begint voor de start

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!