• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Bij de afronding van een maatschappelijk project- of programma behoeven veel aspecten aandacht. In situaties waarin meerdere activiteiten overgedragen of geborgd moeten worden en er sprake is van een breed netwerk van partners, heeft het toegevoegde waarde om een afrondingsplan te maken. Onderstaande checklist kan ook behulpzaam zijn bij het opstellen van zo'n plan.

Aspect Wat is er te doen?
Doelen en bereikte resultaten                    
 • Vastleggen wie de verantwoordelijkheid krijgt voor het bereiken van doelen (als ondanks afronding van het programma, de doelen blijven), inclusief inhoudelijk overdragen van kennis.
 • Vastleggen wie de verantwoordelijkheid krijgt voor het onderhouden van bereikte resultaten (dit kan fysiek onderhoud betreffen, maar ook het verzorgen van het secretariaat van een structureel partneroverleg) , inclusief inhoudelijk overdragen van kennis.
Inspanningen
 • Vastleggen wie de verantwoordelijkheid krijgt voor de verdere uitvoering van nog doorlopende inspanningen, inclusief inhoudelijk overdragen van kennis.
Netwerk
 • Informeren van partners over afronding en wijze van overdracht.
 • Een afsluitende bijeenkomst of andere vorm van erkenning en waardering.
Evaluatie
 • Met team en/of door externe adviseur een evaluatie maken.
 • Inhoudelijke verantwoording voor opdrachtgever maken, inclusief evaluatieresultaten.
Middelen
 • Eindafrekening opmaken en overdracht budgetverantwoordelijkheid vastleggen.
 • Terugkeer medewerkers en gesprek met betreffende leidinggevenden.
 • Archivering dossiers.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!