• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vaak is het handig om (een deel van) de monitoringsgegevens in een overzichtelijk format te presenteren. Je kunt dan onderscheid maken tussen de belangrijkste kerngegevens en detailgegevens. Zulke overzichten zijn vaak onderdeel van voortgangsrapportages aan de opdrachtgever, maar ze kunnen ook met een hogere frequentie in het programmateam gebruikt worden. Enkele voorbeelden van presentatiewijzen:

Stoplicht-tabel

In een stoplichttabel wordt de voortgang is rood gemarkeerd bij vertraging, die het tijdig bereiken van het doel of resultaat hindert, oranje bij een vertraging ten opzichte van het plan, die nog niet direct bedreigend is voor het bereiken van het doel of resultaat en groen als de voortgang volgens plan is. Een voorbeeld: 

 

Inspanningen/projecten

Stand van zaken

Interventie-voorstel

Bouw parkeergarage

Voortgang volgens planning

Geen

Ontwikkeling nieuw bewegwijzeringssysteem

Eerste bijeenkomst uitgesteld

Met projectleider nieuwe datum en uitnodigingen bespreken

Nieuw cultureel evenement

Partners geven aan geen capaciteit te hebben om hieraan te werken

Voorzitter stuurgroep bespreekt bilateraal met vertegenwoordigers van deze partners. Eventueel kan vanuit het programma een bijdrage aan personele inhuur geleverd worden.

Etcetera

 

 

 

Dashboard

Een speciaal ontworpen A4 of A3 met daarop in rubrieken de belangrijkste gegevens in verschillende vormen (cijfertabellen, grafieken, stoplichttabellen, kwalitatieve oordelen).

 

Actielijsten

Een overzicht van afgesproken acties, al dan niet gerubriceerd naar subdoel of clusters van inspanningen, met daarbij de stand van zaken.

 

Inspanning

Wanneer gereed

Wie voert uit

Stand van zaken

Afspraak/interventie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoerige rapporten

Bij complexe programma's kan ervoor gekozen worden periodiek de voortgang te presenteren in een (dik) rapport. Vaak wordt hierbij ook een samenvattend overzicht gemaakt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het werk van de borgingscommissie Energietransitie, of -als illustratie van dikke rapporten het VN klimaatpanel IPCC.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!