• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In 2012 fuseren de ministeries van Verkeer & Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het eerste grote gezamenlijke project betreft een nieuwe visie op mobiliteit en ruimtelijke ordening. Bij een van de eerste bijeenkomsten houden enkele experts op het gebied van mobiliteit en op het gebied van ruimtelijke ordening een presentatie over hun ideeën voor die gezamenlijke visie. De mobiliteitsexpert bespreekt in zijn presentatie de ideeën voor het verdelen van investeringsbedragen over verschillende mobiliteitsprojecten. De ruimtelijke ordeningsexpert schetst de mogelijke wettelijke kaders in een Algemene Maatregel van bestuur. In het vervolg van de samenwerking zijn er aanvankelijk regelmatig spraakverwarringen, want dan blijkt de een over regels te praten en de ander over geld.

Begrijpen van verschillende belevingswerelden

De projectteamleden maken met elkaar afspraken om de verschillende belevingswerelden beter te begrijpen. Een afspraak is om concept-documenten vroegtijdig met elkaar uit te wisselen. Een andere afspraak is om voor een aantal deelprojecten samenwerkende koppels van medewerkers van oud-V&W en van oud-VROM te vormen. Op deze manier raken de medewerkers meer vertrouwd met de onderlinge verschillen in denken en cultuur. Uiteindelijk vervangen de programmamanagers mobiliteit en ruimtelijke ordening elkaar bij afwezigheid van de ander. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!