• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In een regio werken diverse overheden en bedrijven samen aan een transitie naar duurzame energie. In het oorspronkelijke plan zijn op verschillende plekken windturbines voorzien, omdat die de meest rendabele duurzame energie opleveren. Tijdens een vooraf geplande reflectiedag van het programmateam houden enkele experts een presentatie over de nieuwste ontwikkelingen op energie-gebied. Een van de sprekers kondigt een nieuw type zeer rendabele zonnepanelen aan dat binnen een jaar op de markt zou kunnen verschijnen.

 

Aanpassing programmaplan

Naar aanleiding van deze nieuwe kennis wordt het programmaplan aangepast. Enkele windenergieprojecten worden vooralsnog op de reservelijst geplaatst en er wordt extra budget ingezet op projecten voor zonnepanelen. Deze wijziging in strategie leidt dus tot een wijziging in inspanningen, organisatie en middelen, en moet dan ook door de opdrachtgever goedgekeurd worden.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!