• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een gemeente heeft een project gestart om nieuw beleid te ontwikkelen over alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Waar voorheen de afdeling water, de afdeling verkeer, de afdeling groen en de afdeling wonen allemaal hun eigen beleidsplan maakten, wordt dat nu één plan. Er is een projectgroep gevormd met medewerkers van al deze afdelingen. Deze projectgroep coördineert de teksten van verschillende collega’s. Tijdens de eerste bijeenkomst ontstaat een discussie over wie er verantwoordelijk is om de input te coördineren over een project, namelijk de herinrichting van het stationsgebied. Dit is een project waar verschillende disciplines in samen komen en de vertegenwoordigers van de afdelingen verkeer en ruimte claimen allebei dat zij degene moeten zijn die de input van dit project coördineert. De een vindt namelijk dat het hoofdaccent in het project ligt bij verkeer en de ander vindt dat het gaat om een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

 

Doorbereken van verkokering

De projectmanager grijpt in. Hij legt uit dat de uitdaging in hun project nu juist is dat de verbindingen tussen de verschillende disciplines en afdelingen gelegd worden. Er is gevraagd om de verkokering te verminderen. Als dat lukt, dan zullen er in de toekomst steeds meer projecten en vraagstukken zijn waarin verschillende disciplines samen komen en die niet aan één afdeling toebedeeld kunnen worden. Juist dit projectteam heeft een voorbeeldrol. Om de verkokering te doorbreken maakt de projectmanager de projectteamleden geen contactpersoon voor de eigen afdeling. En voor de input vanuit het prestigieuze project Herinrichting van het stationsgebied wordt de bescheiden collega van de afdeling cultuurhistorie de coördinator.