• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar om samenwerking te verbeteren en teamvorming te bevorderen. Hieronder worden voorbeelden aangereikt die ofwel door Vide Advies zijn ontwikkeld of door anderen. Hulpmiddelen die u kunt gebruiken:

 • Zoeken naar gemeenschappelijkheid in waarden en normen;
 • Kernkwaliteiten;
 • Checklist kenmerken succesvol team;
 • Belbin-teamrollen;
 • Roos van Leary en archetypes in een politiek-bestuurlijke context;
 • Kwaliteitenspel;
 • Fases in het omgaan met tegenslagen;
 • Mirror Me: leer jezelf kennen door de ogen van een ander;
 • Werkvorm: voorstellen aan de hand van een persoonlijk object;
 • Werkvorm: gebruik van fotokaarten

(Binnenkort zal per onderdeel aanvullende informatie worden geplaatst. Mocht je eerder input nodig hebben, neem dan gerust contact op.)

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!