• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In § 3.4 van Effectief project- en programmamanagement is aangegeven dat monitoring van de voortgang in het realiseren van het beoogde doel of resultaat en de voortgang in de uitvoering van inspanningen vanzelfsprekend relevant zijn. Voor het management van een project of programma kun je ook andere aspecten kiezen om in je sturing op te letten. Zo kun je in staat zijn om pro-actief, dat wil zeggen voordat vastgesteld wordt dat een inspanning niet tijdig wordt uitgevoerd of een resultaat niet is bereikt, al bijsturen. In de volgende figuur worden voorbeelden gegeven waar die interne monitoring op kan plaatsvinden. Het is niet nodig op alle aspecten te monitoren, afhankelijk van de situatie kun je er een aantal kiezen.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!