• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Er kunnen diverse redenen zijn om een grotere groep collega’s te betrekken bij de voortgang van een project of programma, bijvoorbeeld:

  • Zij kunnen nodig zijn voor de uitvoeirng van specifieke inspanningen;
  • Na afronding van het project of programma zullen ze taken overgedragen krijgen;
  • Ze zullen gevolgen ondervinden van de bereikte resultaten in het project of programma.

Voorbeelden van interne communicatiemiddelen zijn:

Brede informatie- of ontwikkelbijeenkomsten

In grotere programma’s zijn tal van mensen werkzaam aan inspanningen die niets met elkaar te maken hebben. Ze werken allebei aan een bouwsteen voor een groter geheel, maar kennen elkaar niet. Ook zijn rondom de mensen die actief meewerken tal van mensen die nu of in de toekomst iets van de resultaten van het programma gaan merken. Het is motiverend, samenhang bevorderend en goed voor de borging om regelmatig brede themabijeenkomsten te organiseren, waarin over de voortgang wordt geïnformeerd en mensen kunnen meedenken of met behulp van een expert een aspect wordt uitgediept.

 

Nieuwsbrieven en intranet

Digitale of fysieke verspreiding van korte nieuwsberichten en beeldmateriaal. Gerelateerde vormen zijn artikelen op intranet of in personeelsbladen.

 

Informerende e-mail

De project- of programmamanager informeert anderen in de organisatie direct over ontwikkelingen binnen het programma of gebeurtenissen die eraan zitten te komen en waar anderen effect van zullen ondervinden (bijvoorbeeld de noodzaak van snelle besluitvorming, start van een grootscheepse communicatie-campagne, start van de uitvoering van een ingrijpend project waar alle collega’s op verjaardagsfeestjes op aangesproken zullen worden, de verspreiding van belangrijke beslisdocumenten).

 

Een prijsvraag of ideeënbox

Vraag collega’s mee te denken over bijvoorbeeld de naam van iets wat binnen het programma concreet wordt gerealiseerd.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!