• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een gemeente heeft met de Rijksoverheid afgesproken om 200 gezinnen met een verblijfstatus huisvesting aan te bieden. Er wordt een initiatiefvoorstel gemaakt waarin opties worden onderscheiden om alleen te zorgen voor huisvesting of statushouders ook te begeleiden met integratie in de wijk en het vinden van (vrijwilligers-)werk. Het college van B&W kiest voor de tweede optie en gaat samen met wijkverenigingen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, scholen en ondernemersverenigingen een plan maken. Het doel is om binnen een half jaar 100 gezinnen te huisvesten en binnen een jaar alle 200. Er wordt 100.000 euro beschikbaar gesteld en 2 medewerkers kunnen elk 1000 uur aan dit project besteden.

 

Bijsturing met aanpassing van randvoorwaarden

Tijdens een bijeenkomst met alle potentiële partners wordt het de projectleider duidelijk dat het heel lastig zal zijn om binnen deze randvoorwaarden 100 gezinnen te huisvesten. Het aantal woningen dat gemiddeld beschikbaar komt binnen de gemeente per half jaar is precies 100. Het draagvlak binnen wijken zal verdwijnen als hier al woonachtige mensen gedurende langere tijd geen enkele kans meer op een woning maken. Hij ziet de volgende mogelijke oplossingen:

  • Verlaging van de ambitie: de afspraak om 200 gezinnen te huisvesten omzetten naar 100 gezinnen, want 50 gezinnen per half jaar is nog steeds ambitieus, maar haalbaar;
  • Verruiming van de doorlooptijd: verlenging van de doorlooptijd met een jaar, zodat wederom 50 gezinnen per half jaar gehuisvest kunnen worden;
  • Verruiming van middelen: als de gemeente een bijdrage levert aan de oplossing van een ingewikkeld nieuwbouwproject of tijdelijke woonruimtes plaatst op een toekomstig bouwterrein, dan komen er op korte termijn 200 extra woningen beschikbaar;
  • Een innovatieve, maar risicovolle oplossing: aan bewoners vragen of er mensen zijn die tijdelijk een kamer kunnen verhuren aan alleenstaande statushouders.

De projectleider bespreekt de opties met zijn opdrachtgever. Deze geeft aan dat de doorlooptijd vast staat, maar dat het misschien mogelijk is om in regionaal verband afspraken te maken met andere gemeenten waar op korte termijn nieuwbouwprojecten worden opgeleverd. Daarnaast besluiten ze de gemeentelijke regels voor het verhuren van kamers te versoepelen en in de krant een oproep te plaatsen aan mogelijke verhuurders. Bovendien zal de projectleider een voorstel voor B&W maken om extra geld beschikbaar te stellen voor tijdelijke woonruimte. Op deze manier kunnen de randvoorwaarden dus wel bijgesteld worden. Door heel helder te zijn over de randvoorwaarden, is het ook mogelijk om gericht na te denken over welke aanpassingen in randvoorwaarden nodig en mogelijk zijn.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!